Neda Donat-Krivokapić


Neda Donat-Krivokapić
Šifra: 220066
Prezime i ime: Neda Donat-Krivokapić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK I-NIVOA12 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster1SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 7 - NIVO C1.12 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1NJEMAČKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster1METODIKA NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA 12 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OSNOVI METODIKE NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 8 - NIVO C1.22 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK II-NIVOA22 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster2METODIKA NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA 22 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2NJEMAČKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2METODIKA NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA SA ŠKOL.RADOM2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 3-NIVOB1.12 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 4-NIVOB1.22 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 5-NIVOB2.12 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 6-NIVO B2.22 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije