Siniša Jelušić


Siniša Jelušić
Šifra: 250052
Prezime i ime: Siniša Jelušić
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Drama i pozorište (2017)
1 Svjetska drama i pozorište I2x12x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Gluma (2017)
1 Svjetska drama i pozorište I2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Drama i pozorište (2017)
2 Svjetska drama i pozorište II2x12x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Gluma (2017)
2 Svjetska drama i pozorište II2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Film i mediji (2017)
3 Svjetska drama i pozorište I (Drama i pozorište)2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Drama i pozorište (2017)
3 Svjetska drama i pozorište III2x12x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Gluma (2017)
3 Svjetska drama i pozorište III2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Film i mediji (2017)
4 Svjetska drama i pozorište II (Drama i pozorište)2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Drama i pozorište (2017)
4 Svjetska drama i pozorište IV2x12x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Gluma (2017)
4 Svjetska drama i pozorište IV2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Dramaturgija
7 Dramatologija – savremeni teorijski koncepti I2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Filmska i televizijska režija
7 Komparativna književnost I1x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Dramaturgija
8 Dramatologija – savremeni teorijski koncepti II2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Filmska i televizijska režija
8 Komparativna književnost II1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor