Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku studijskog programa, student/studentkinja će biti osposobljen/a da: • Prepoznaje, imenuje i realizuje radnju, kao osnovni segment sukobljenog dramskog odnosa • Koristi svoje tijelo i um kao instrument kojim može da obavlja kompleksne umjetničke zadatke • Razumije pojam lika i prema tome bude u stanju da u različitim medijima otjelotvori različite karaktere • Ima razvijenu svijest o glumačkoj igri kao osnovnom preduslovu za artističke kreacije • Vlada glumačkim sredstvima i tehnikama i uspješno ih primjenjuje u različitim žanrovima • Razumije najpoznatije sisteme izučavanja glume