Vladimir Đurišić


Vladimir Đurišić
Šifra: 265225
Prezime i ime: Vladimir Đurišić
Titula: istaknuti umjetnik
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1ISTORIJA MUZIKE I4 x 12 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1TEMATSKI SEMINAR- ISTORIJA MUZIKE I0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1ANALIZA STILOVA I2 x 11 x 30 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne1ISTORIJA MUZIKE I0 x 00 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke1ANALIZA STILOVA I2 x 11 x 30 x 0
MAGITARASpecijalisticke1ANALIZA STILOVA I2 x 11 x 30 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1ISTORIJA MUZIKE I1 x 21 x 60 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1ISTORIJA MUZIKE I1 x 21 x 60 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke1ANALIZA STILOVA I2 x 11 x 30 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke1ANALIZA STILOVA I2 x 11 x 30 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke1ANALIZA STILOVA I2 x 11 x 30 x 0
MAOpšta muzička pedagogijaMagistarske1ESTETIKA I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2ISTORIJA MUZIKE II4 x 12 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2TEMATSKI SEMINAR- ISTORIJA MUZIKE II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2ANALIZA STILOVA II2 x 11 x 30 x 0
MAOpšta muzička pedagogijaMagistarske2ESTETIKA II2 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke2ANALIZA STILOVA II2 x 11 x 30 x 0
MAGITARASpecijalisticke2ANALIZA STILOVA II2 x 11 x 30 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2ISTORIJA MUZIKE II1 x 21 x 60 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2ISTORIJA MUZIKE II1 x 21 x 60 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke2ANALIZA STILOVA II2 x 11 x 30 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke2ANALIZA STILOVA II2 x 11 x 30 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke2ANALIZA STILOVA II2 x 11 x 30 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne2ISTORIJA MUZIKE II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3ISTORIJA MUZIKE III0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3TEMATSKI SEMINAR- ISTORIJA MUZIKE III1 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne3ISTORIJA MUZIKE III0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3ISTORIJA MUZIKE III1 x 11 x 20 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIMagistarske3ESTETIKA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3ISTORIJA MUZIKE III1 x 11 x 20 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4ISTORIJA MUZIKE IV0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4TEMATSKI SEMINAR- ISTORIJA MUZIKE IV1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne4ISTORIJA MUZIKE IV0 x 00 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne4ISTORIJA MUZIKE IV0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4ISTORIJA MUZIKE IV1 x 11 x 20 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4ISTORIJA MUZIKE IV1 x 11 x 20 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIMagistarske4ESTETIKA II1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne5ISTORIJA MUZIKE V0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5ISTORIJA MUZIKE V1 x 11 x 30 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5ISTORIJA MUZIKE V1 x 11 x 30 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne5ISTORIJA MUZIKE V0 x 00 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne6ISTORIJA MUZIKE VI2 x 11 x 10 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne6ISTORIJA MUZIKE VI0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6ISTORIJA CRNOGORSKE MUZIKE1 x 11 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6ISTORIJA MUZIKE VI1 x 11 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor