Vladimir Đurišić

istaknuti umjetnik Vladimir Đurišić

stručni saradnik | Muzička akademija

Vladimir Đurišić je rođen u Titogradu 1982. godine. Osnovnu školu „Savo Pejanović“ završio je u Podgorici, sa odličnim uspjehom, uz diplomu „Luča“ za odličan uspjeh u svim predmetima. Maturirao je sa odličnim uspjehom u gimnaziji „Slobodan Škerović“ u Podgorici, društveno-jezički smjer. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji na Cetinju, naOdsjeku za opštu muzičku pedagogiju, 2012 godine. Na istom fakultetu apsolvirao je i na smjeru Kompozicija, u klasi profesora Žarka Mirkovića. Godine...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1ISTORIJA MUZIKE I0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster1METODIKA STRUČNO TEORIJSKE NASTAVE I0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1TEMATSKI SEMINAR- ISTORIJA MUZIKE I0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1ANALIZA STILOVA I0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster1ANALIZA STILOVA I0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1ESTETIKA I0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1ISTORIJA MUZIKE I0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster1ESTETIKA I0 x 00 x 00 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke1ANALIZA STILOVA I0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1ISTORIJA MUZIKE I0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2ISTORIJA MUZIKE II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster2METODIKA STRUČNO TEORIJSKE NASTAVE II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2TEMATSKI SEMINAR- ISTORIJA MUZIKE II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2ANALIZA STILOVA II0 x 00 x 00 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke2ANALIZA STILOVA II0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2ISTORIJA MUZIKE II0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2ESTETIKA II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster2ANALIZA STILOVA II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster2ESTETIKA II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2ISTORIJA MUZIKE II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3TEMATSKI SEMINAR- ISTORIJA MUZIKE III0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3ISTORIJA MUZIKE III0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3ISTORIJA MUZIKE III0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster3ASPEKTI MUZIKE XX I XXI VIJEKA I0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4TEMATSKI SEMINAR- ISTORIJA MUZIKE IV0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4ISTORIJA MUZIKE IV0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster4ASPEKTI MUZIKE XX I XXI VIJEKA II0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4ISTORIJA MUZIKE IV0 x 00 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne5ISTORIJA MUZIKE V0 x 00 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne5CRNOGORSKA MUZIKA I0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5ISTORIJA MUZIKE V0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5ISTORIJA MUZIKE V0 x 00 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne6ISTORIJA MUZIKE VI0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6ISTORIJA CRNOGORSKE MUZIKE0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6ISTORIJA MUZIKE VI0 x 00 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne6CRNOGORSKA MUZIKA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave