Ana Čekerevac


Ana Čekerevac
Šifra: 310064
Prezime i ime: Ana Čekerevac
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA2 x 12 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne5METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor