Ana Čekerevac


Šifra: 310064
Prezime i ime: Ana Čekerevac
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 11.100
Honorar (5 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)
3 Metode i tehnike socijalnog rada2x12x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad
5 Metode i tehnike socijalnog rada3x11x1
Fakultet političkih nauka Magistarske
Socijalna politika i socijalni rad
1 Međunarodna socijalna politika2x1S1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije