Čedomir Čupić


Šifra: 315129
Prezime i ime: Čedomir Čupić
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 3.300
Honorar (5 mjeseci): 41.25%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Magistarske
Politikologija
1 Politička kultura II2x1S1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije