Mato Brautović


Mato Brautović
Šifra: 315130
Prezime i ime: Mato Brautović
Titula: prof dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor