Slaven Živković


Šifra: 315136
Prezime i ime: Slaven Živković
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: -30.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Komar, Olivera, Živković, SlavenMontenegro: A Democracy without AlternationsEast European Politics & Societies