Refik Zejnilović

dr Refik Zejnilović

redovni profesor | Metalurško-tehnološki fakultet | dopunski rad | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vojinovic T, Jaukovic M, Potpara Z, Dizdarevic S, Zejnilovic R. Determination of heavy metals in wine products in Montenegro in order to protect consumer healthProgr Nutr

Obavjestenja iz nastave