Rašid Hadžić


Rašid Hadžić
Šifra: 340076
Prezime i ime: Rašid Hadžić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 7.638
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 45.48%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Osnovne
Fizička kultura
5 Tehnika i metodika skijanja3x1
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Specijalisticke
Fizička kultura
7 Metodologija istraživanja i statistika3x1
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Magistarske
Fizička kultura
1 Metodologija i tehnologija naučnih istraživanja0.3x1S
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje (2017)
1 Fizičko vaspitanje2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje (2017)
4 Metodika fizičkog vaspitanja3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje
6 Metodika fizičkog vaspitanja3x1
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Specijalisticke
Sport i fitnes
1 Metodologija istraživačkog rada0.2x1S
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Specijalisticke
Sportski menadžment
1 Metodologija naučnog istraživanja0.2x1S
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Magistarske
Fizičko vaspitanje djece
1 Metodologija i tehnologija kineziološkog istraživanja djece0.3x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCOPUS
Hadžić, R., Bjelica, D., Vujović, D., & Popović, S. Effects of high-low aerobic program on transformation of motor skills at high school studentsSport Science
2015SCOPUS
Bjelica, D., Popović, S., Hadžić, R., & Petković, J. Repulsion of the soccer ball depending on the free fall heightSport Science
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Popović, S., Bjelica, D., Jakšić, D. & Hadžić, R.Comparative Study of Anthropometric Measurement and Body Composition between Elite Soccer and Volleyball PlayersInternational Journal of Morphology
2014SCOPUS
Popović, S., Bjelica, D., Jakšić, D. & Hadžić, R.Comparative Study of Anthropometric Measurement and Body Composition between Elite Soccer and Volleyball PlayersInternational Journal of Morphology
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Hadžić, R., Bjelica, D., Georgiev, G., Vujović, D. & Popović, S.Anthropometrical Characteristics of Subjects in Predicting Technique Achievements of Basic Turn In Alpine SkiingInternational Journal of Morphology
2014SCOPUS
Hadžić, R., Bjelica, D., Georgiev, G., Vujović, D. & Popović, S.Anthropometrical Characteristics of Subjects in Predicting Technique Achievements of Basic Turn In Alpine SkiingInternational Journal of Morphology
2013SCOPUS
Nikolić, J., Aćimović, D., Špirtović, O.,& Hadžić, R. " Effect of L-glutamine on mercury chloride-induced neurotoxicityHealth MED