Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

- Radi u obrazovnom sistemu - školskom fizičkom vaspitanju u okviru koga realizuje nastavne i van-časovne aktivnosti na svim nivoima obrazovanja. - U nastavnom procesu upotrebljava elementarna znanja iz bazičnih, društvenih i biomedicinskih nauka i prenosi ih na logički, sistematičan, i razumljiv način. - Vlada osnovnim i dopunskim tehnikama dijagnostike poremećaja posture kod djece, adolescenata i odraslih. - Samostalno opisuje opšte i posebne ciljeve i zadatke fizičkog vaspitanja; - Poznaje opšte karakteristike biopsihosocijalnog razvoja djece predškolskog uzrasta i učenika mladjeg školskog uzrasta; - Objasni osnovne zakonitosti o uticaju fizičkih vježbi na organizam učenika različitog uzrasta;