Dragan Đurić


Dragan Đurić
Šifra: 355141
Prezime i ime: Dragan Đurić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke1PRETPRISTUPNA PODRŠKA EU2 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije