Dragan Đurić

dr Dragan Đurić

saradnik u nastavi dr | Fakultet političkih nauka | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke1PRETPRISTUPNA PODRŠKA EU2 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

Ispit

Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

Termin popravnog ispita

Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

Odlaganje ispita

Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

Popravni kolokvijum

Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

Drugi kolokvijum

Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

Online predavanje 8. Decembra u 17.00 sati

Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

Online predavanje

Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

PRETPRISTUPNA PODRŠKA EU - septembarski ispitni rok

Evropske studije-Evroatlantizam

Termin popravnog ispita

Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

Izmjena termina popravnog ispita

Evropske studije-Evroatlantizam

Termin ispita

Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

Termin ispita