Jasna Plavšić


Jasna Plavšić
Šifra: 355163
Prezime i ime: Jasna Plavšić
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1DETERMINISTIČKI HIDROLOŠKI MODELI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor