Svetlana Mandić


Svetlana Mandić
Šifra: 355176
Prezime i ime: Svetlana Mandić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5PRAVOPIS I PRAVOGOVOR0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5STILISTIKA I RETORIKA0 x 01 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5PR U SPORTU0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5FUNKCIONALNI STILOVI PUBLICISTIČKO - NOVINARSKI0 x 01 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6ELEKTRONSKI MEDIJI0 x 01 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6JEZIK MASOVNIH MEDIJA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor