Svetlana Mandić

mr Svetlana Mandić

saradnik u nastavi | Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | honorarno

Svetlana Mandić je rođena u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Dobitnica je diplome “Luča”. Na  Filozofskom fakultetu u Nikšiću završila je za nastavnika biologije i hemije i bila najbolji student pomenutog Fakulteta. Radila je kao nastavnica pomenutih predmeta u JU OŠ “Bajo Pivljanin”, Donja Brezna, kao i u školi "Braca Topalović", Plužine, gdje je realizovala veći broj projekata (između ostalog pokrenula i uređivala časopis “Pivsko oko”). Bila je predsjednica Društva...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave