Svetlana Mandić


Svetlana Mandić
Šifra: 355176
Prezime i ime: Svetlana Mandić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor