Radmilo Tadić


Radmilo Tadić
Šifra: 355178
Prezime i ime: Radmilo Tadić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5TEORIJE I TEHNIKE NOVINARSTVA0 x 01 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5UVOD U NOVINARSTVO0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6ŠTAMPA I AGENCIJE0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6PISANJE ZA ŠTAMPANE MEDIJE0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor