Vladan Kuzmanović


Vladan Kuzmanović
Šifra: 355200
Prezime i ime: Vladan Kuzmanović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor