Maksim Janičić


Maksim Janičić
Šifra: 900144
Prezime i ime: Maksim Janičić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNPOLITIKOLOGIJAMagistarske1TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA0 x 01 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMagistarske1TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije