ŽELJEZNIČKE STANICE


Semestar: 2
ECTS: 3.5
Status: Izborni
Fond: 2+.33+.67
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Radi na planiranje željezničkih stanica. 2. Projektuje i priprema projektnu dokumentaciju željezničke infrastrukture na stanicama. 3. Vlada osnovnim pojmovima željezničke terminologije koje se odnose na opremu stanica.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA MIRKOVIĆ.33x1
3S
.67x1
3S
ZLATKO ZAFIROVSKI2x1
3S