ŽELJEZNIČKE STANICE


Semestar: 2
ECTS: 3.5
Status: Izborni
Fond: 2+.33+.67
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Radi na planiranje željezničkih stanica. 2. Projektuje i priprema projektnu dokumentaciju željezničke infrastrukture na stanicama. 3. Vlada osnovnim pojmovima željezničke terminologije koje se odnose na opremu stanica.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA MIRKOVIĆ
ZLATKO ZAFIROVSKI