Studijski program

Nivo studija: Specijalističke
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Svršeni student može da obavlja složene poslove u gradjevinarstvu, a posebno u oblasti specijalizacije, i to da: -planira, upravlja, rukovodi, obezbjedjuje i kontroliše kvalitet gradjenja, vodeći računa o zaštiti životne sredine; -projektuje , gradi, vrši reviziju projekata, vrši nadzor nad gradjenjem, učestvuje u tehničkimprijemima izgradjenih objekata; -osmatra, održava i sanira objekte; -učestvujeu poslovima ispitivanja građ.materijala i konstrukcija; -radi u organima uprave na poslovima vezanim za građ.; -prati i primjenjuje savremene metode i dostignuća u građ.; -učestvuje u razvojno istraživačkim projektima.