Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada osnovnim konstruktivnim elementima gornjeg stroja željeznice i racionalno sagledava njihovu primjenu u projektima. 2. Radi projekte gornjeg stroja željezničke pruge i provjerava nosivost gornjeg stroja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA MIRKOVIĆ.67x1
5S
1.33x1
5S
ZLATKO ZAFIROVSKI2x1
5S

Nastava iz predmeta GORNJI STROJ ŽELJEZNICA