Dubravka Nedeljković-Valić


Dubravka Nedeljković-Valić
Šifra: 900408
Prezime i ime: Dubravka Nedeljković-Valić
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNNOVINARSTVOMaster1ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO2 x 10 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOSpecijalisticke1ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO2 x 10 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOSpecijalisticke1ON-LINE NOVINARSTVO2 x 10 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOSpecijalisticke1TEORIJA MASOVNOG KOMUNICIRANJA2 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne3ONLINE NOVINARSTVO I NOVI MEDIJI2 x 10 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne5ŠTAMPA I AGENCIJE2 x 12 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne5TV NOVINARSTVO2 x 10 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne6TV NOVINARSTVO0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6MEDIJSKA KULTURA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor