Milan Jovanović


Milan Jovanović
Šifra: 900420
Prezime i ime: Milan Jovanović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTSPORTSKI MENADŽMENTSpecijalisticke2KOMUNIKACIJE U SPORTU0 x 01 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne2KOMUNIKACIJE U SPORTU1 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor