Pušnik Maruša


Pušnik Maruša
Šifra: 900571
Prezime i ime: Pušnik Maruša
Titula: dr
Zvanje: naučni savjetnik
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor