Filip Milačić


Filip Milačić
Šifra: 900636
Prezime i ime: Filip Milačić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor