Črnič Oblak Tanja


Črnič Oblak Tanja
Šifra: 900712
Prezime i ime: Črnič Oblak Tanja
Titula: prof dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor