Trivudža Tomanić Ilija


Trivudža Tomanić Ilija
Šifra: 900713
Prezime i ime: Trivudža Tomanić Ilija
Titula: doc dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor