Filip Ivanović


Filip Ivanović
Šifra: 900731
Prezime i ime: Filip Ivanović
Titula: dr
Zvanje: predavač na Muzickoj akademiji
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor