Marija Todorović-Tatar


Marija Todorović-Tatar
Šifra: 900831
Prezime i ime: Marija Todorović-Tatar
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNNOVINARSTVOSpecijalisticke1TEORIJA MASOVNOG KOMUNICIRANJA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor