Maruša Pušnik


Maruša Pušnik
Šifra: 900879
Prezime i ime: Maruša Pušnik
Titula:
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne1UVOD U KOMUNIKOLOGIJU0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne1UVOD U KOMUNIKOLOGIJU0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor