Boris Banjević

dr Boris Banjević

saradnik u nastavi dr | Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Boris Banjević je rođen 09.08.1979. godine u Nikšiću. Gimnaziju “Stojan Cerović” je završio u rodnom gradu, a Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu 2004. godine. Diplomirao je iz oblasti kineziterapije na temu: „Primjena kineziterapije u rehabilitaciji bolesnika sa lezijama kičmene moždine ispod nivoa torakalnog segmenta“. Magistrirao je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću 2012. godine na temu: „Modelne vrijednosti motoričkog i morfološkog statusa pripadnika Vazduhoplovne baze Vojske Crne Gore i njihov...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave