Komunikacijski i PR centar

Info

U okviru Komunikacijskog i PR centra realizuju se komunikacione aktivnosti na nivou Univerziteta i u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Univerziteta. U centru se se obavljaju poslovi internog PR-a i kreiranja strateških djelovanja u oblasti odnosa sa javnošću. Centar je zadužen i za praćenje i informisanje medija, kao i posredovanje između Univerziteta i javnosti. Takođe, Centar organizuje različite događaje na Univerzitetu, priprema promotivni i drugi materijal neophodan za uspješni proces internog i eksternog komuniciranja na Univerzitetu.    KONTAKT   Komunikacijski i PR centar Adresa: Cetinjska 2, Podgorica, Crna...

Obavještenja

Informator 2021/2022.

Informator 2021/22

Informator 2019/2020.

Studentski informator 2018.

Studentski informator 2017.

Aktuelno