Komunikacijski i PR centar

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
U okviru Komunikacijskog i PR centra realizuju se komunikacione aktivnosti na nivou Univerziteta i u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Univerziteta. U centru se se obavljaju poslovi internog PR-a i kreiranja strateških djelovanja u oblasti odnosa sa javnošću. Centar je zadužen i za praćenje i informisanje medija, kao i posredovanje između Univerziteta i javnosti. Takođe, Centar organizuje različite događaje na Univerzitetu, priprema promotivni i drugi materijal neophodan za uspjeŠni proces internog i eksternog komuniciranja na Univerzitetu.
KONTAKT Komunikacijski i PR centar
Adresa: Cetinjska 2, Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 (0) 20 414...

Informator 2021/2022.

Informator 2021/22

Informator 2019/2020.

Studentski informator 2018.

Studentski informator 2017.