Program ELF: Dodjela sertifikata polaznicima obuke za predavanje na engleskom
Svečana dodjela sertifikata polaznicima dva modula jezičke i metodološke obuke za predavanje na engleskom jeziku upriličena je 23. juna 2022. Obuku za naučno-nastavni kadar na Univerzitetu Crne Gore sproveo stipendista Vlade SAD-a Hensli Kazo (Hansley Cazeau) koji je uz podršku Američke ambasade angažovan na Univerzitetu Crne Gore u sklopu programa English Language Fellow.

Uspješan završetak radionica Predavati na engleskom jeziku i Povećati uključenost u učionici proslavljen je dodjelom sertifikata polaznicima u restoranu Gostiona u Podgorici. Pored sertifikata za uspješno završene obuke, dodijeljeni su i sertifikati za fasilitaciju i to dr Tamari Backović, dr Milici Muhadinović, mr Jani Mišurović i mr Irini Stamatović.

Kao dio ciljeva predstavljenih u Strategiji Internacionalizacije na  UCG-u i uopše poboljšanja kvaliteta nastave na engleskom jeziku, a u okviru realizacije Erasmus+ projekta Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje – IESP dvomodularna obuka prepoznata je kao izuzetno značajna. Pored glavnih tj. pretpostavljenih ciljeva obuka je poslužila i za ostvarivanje dublje saradnje među naučno-nastavnim kadrom što može biti osnov za interdisciplinarnost.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.