Ulysseus Inovacioni hab za sajber bezbjednost

U okviru programa Evropskog univerziteta Ulysseus Univerzitet Crne Gore je preuzeo zadatak formiranja Inovacionog haba sa tematskim fokusom na sajber bezbjednosti i planiranom funkcionalnošću do kraja 4. godine projekta (2027) ali sa pripremnim aktivnostima koje počinju odmah. Naučni direktor haba je prof. dr Igor Đurović, profesor Elektrotehničkog fakulteta. Jedan je od osam tematskih habova Ulysseusa i njegovog kampusa. Hab će biti mjesto saradnje (ko-kreacije) obrazovanja, nauke i inovacija; univerziteta i preduzetništva - usmjeravanih potrebama društva tj. društvenim izazovima i na uslugu društvu. Ovdje će se održavati otvoreni časovi,...
Image
Ulysseus Inovacioni hab za sajber bezbjednost

Otvoren poziv za Kamp za sajber bezbjednost

Image
Ulysseus Inovacioni hab za sajber bezbjednost

Konkurs za istraživačku poziciju iz robotike na Univerzitetu u Đenovi