Studijski program

Nivo studija: Specijalističke
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku studija, student će biti osposobljen da: • Koristi osnovna znanja iz bazičnih teorijsko-praktičnih predmeta(harmonija, poznavanje muzičkih oblika, solfeđo, horsko dirigovanje) • Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje • Unapređuje različite vidove tehnika čitanja i analize notnih tekstova • Poznaje različite metodske pristupe u savremenoj muzičkoj pedagogiji • Prezentuje umjetnička dostignuća na koncertima kao horski dirigent i umjetnička dostignuća ansambla kojim rukovodi • Koristi stručnu literaturu iz različitih muzičkih oblasti i razvija kritičku misao