Obavještenja za predmete - OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA


- Muzička tehnologija I   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
- Muzička tehnologija I   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
- Muzička tehnologija II   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
- Metodika nastave solfeđa sa pedagoškom praksom II   08.04.2020
  Nastavni materijal 08.04.2020 08:55
- Hor sa osnovima vokalne tehnike II   26.03.2020
  Nova objava - 26.03.2020 16:35
- Metodika nastave solfeđa sa pedagoškom praksom II   18.03.2020
  I PREDAVANJE - 18.03.2020 13:43
- Metodika opšteg muzičkog obrazovanja II   18.03.2020
  Nova objava - 18.03.2020 17:13 Literatura
- Muzička tehnologija II   12.03.2020
  Materijal za ispit
- Muzička tehnologija I   07.01.2020
  Termini ispita i spisak okvirnih pitanja za ispit
- Metodologija naučnog rada sa izradom struč. rada I   17.07.2017
  Ispit iz Metodologije naučnog rada- AVGUSTOVSKI ROK