Obavještenja za predmete - OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA


OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija I   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija I   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija II   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Metodika nastave solfeđa sa pedagoškom praksom II   08.04.2020
  Nastavni materijal 08.04.2020 08:55
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Hor sa osnovima vokalne tehnike II   26.03.2020
  Nova objava - 26.03.2020 16:35
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Metodika nastave solfeđa sa pedagoškom praksom II   18.03.2020
  I PREDAVANJE - 18.03.2020 13:43
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Metodika opšteg muzičkog obrazovanja II   18.03.2020
  Nova objava - 18.03.2020 17:13 Literatura
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija II   12.03.2020
  Materijal za ispit
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija I   25.01.2020
  Prijave za popravni ispit i rezultati redovnog ispitnog roka
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija I   07.01.2020
  Termini ispita i spisak okvirnih pitanja za ispit
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Metodologija naučnog rada sa izradom struč. rada I   17.07.2017
  Ispit iz Metodologije naučnog rada- AVGUSTOVSKI ROK