Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

- razlikuje modele tranzicija i tumači i poredi najznačajnije primjere - tumači subjekte, kategorije i tokove evroatlantskih integracija - razlikuje i objašnjava osnovne teorijske perspektive međunarodnih odnosa - piše magistarski rad iz oblasti međunarodnih odnosa