Studijski program

Nivo studija: Specijalističke
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

- prepoznaje osnovne institute i norme medijskog prava -opisati pojedine vrste online medija i objasniti na koji način djeluju na komuniciranje -razlikuje najvažnije periode, faktore i subjekte i analizira osnovne ustavnopravne propise u političkom sistemu Crne Gore -piše specijalistički rad iz o