Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

- tumači subjekte, kategorije i tokove evroatlantskih integracija -objašnjava institute i mehanizme zaštite ljudskih prava u pravno-političkom sistemu EU -analizira proces i razloge pristupanja EU i kritički pristupa posmatranju promjena u tom procesu -piše magistarski rad iz oblasti evropskih s