Studijski program

Nivo studija: DOKTORSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

- Raspolaže znanjima o razvoju, uzrocima i izvorima varijabilnosti kvantitativnih, kontinuiranih bioloških svojstava relevantnih za sportsku uspješnost. - Poznaje bitne karakteristike procesa rasta i sazrijevanja neophodne za rad u procesu edukacije i sporta. - Objašnjava pojam i strukturu motoričkog ponašanja. - Objašnjava pojmove motoričkog razvoja, kontrole i učenja. - Klasifikuje i interpretira savremena istraživanja iz oblasti motoričkog učenja. - Organizuje izradu naučnih i stručnih radova na temu motoričkog učenja. - Kritički sagledava sve aspekte organizacije izrade stručnih i naučnih radova na temu motoričkog učenja.