Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: PRIMIJENJENE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

- Kategorišu uočena odstupanja od pravilnog rasta i razvoja i preduzimanje odgovarajućih aktivnosti u cilju njihovog ublažavanja. - Praktično poznaju osnovne i dopunske tehnike dijagnostike poremećaja posture kod djece i adolescenata. - Prilagođavaju kinezioloških aktivnosti djeci i omladini sa specifičnim sposobnostima; - učestvuju u tržišno privlačnim studijskim modulima za dodatno stručno osposobljavanje i usavršavanje. - Razvijaju istraživačke vještine, uključujući sposobnost definisanja problema i mogućih načina za njegovo rješavanje, prikupljanje informacija i njihova evaluacija. - Kritički razmišljaju i razvijaju vještine za rješavanje problema. - Razviju inicijativu u kineziološkim aktivnostima i spremnost za timski rad.