Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog nivoa studija student će moći da: 1. Koristi italijanski jezik fleksibilno i efikasno za društvene, akademske i profesionalne potrebe. 2. Proizvede jasan, dobro organizovan i detaljan tekst o širokom rasponu tema. 3. Prevodi različite vrste tekstova sa italijanskog i na italijanski jezik. 4. Tumači različite vrste književnih i kritičkih tekstova. 5. Upotrebljava znanja iz italijanskog jezika i književnosti i prenosi ih učenicima na odgovarajućem nivou na logički, sistematičan, postupan i razumljiv način. 6. Osmisli stručni, nastavni i vannastavni materijal za oblast italijanistike. 7. Prilagodi postojeće programe individualnim karakteristikama učenika i sastavu odjeljenja. 8. Procjenjuje oblike provjere znanja s obzirom na uzrast učenika i njihovo predznanje. 9. Piše stručne radove iz područja obuhvaćenih studijama. 10. Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje kod sebe i budućih učenika.