Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Postdiplomske specijalističke studijske, 60 ECTS, nivo kvalifikacija VII1 Ishodi učenja na nivou Studijskog programa: Po završetku studija, student će moći da: 1. Razložno, sistematično i prenosivo koristi vještine i kompetencije iz francuskog jezika, didaktičko-metodska specijalizovana i opšta znanja u procesu organizovanja nastave za učenike u osnovnim i srednjim školama ili u organizaciji kurseva za različite ciljne grupe i uzraste. 2. Vrednuje formalne i estetske vrijednosti najvažnijih pravaca, djela i autora francuske književnosti od Srednjeg vijeka do savremenog doba, razvijajući književne kompetencije. 3. Kritički i smisleno povezuje, upoređuje i procjenjuje kulturološka i civilizacijska dostignuća francuskog društva s aktuelnim društvenim procesima, razvijajući vrijednosti evropske demokratije i frankofonije. 4. Prevodi u oba pravca književne i neknjiževne tekstove, kraća izlaganja, dijaloge, prezentacije, saopštenja u kojima dominira standardni francuski jezik, s visokim stepenom pravilne upotrebe jezika. 5. Odgovara na pitanja dominantno na standardnom francuskom jeziku (usmeno ili pismeno), utemeljeno rasuđuje, uz normalnu interakciju s izvornim govornikom, i kada se radi o složenijim etičkim i profesionalnim temama. 6. Samostalno ili uz timski rad, organizuje i izvršava obaveze u administrativnom ili poslovnom okruženju, uz funkcionalnu upotrebu jezika. 7. Koristi informacione tehnologije u svom radu, razvijajući vještine cjeloživotnog učenja.