SPEC. KURS.IZ FRAN.KNJIŽ..Š.BODLER I MOD FR.POEZ.


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Vrednuje kompleksne misaone i estetske karakteristike Bodlerovog djela kao prekretnice u razvoju francuske i evropske poezije, razvijajući ljubav prema svijetu ideja i poetskom originalnom izrazu. 2. Objašnjava raznolikost i inovativnost uticaja prethodnih epoha i pravaca preko velikih prethodnika (Fransoa Vijon, Alfred de Vinji, Victor Igo, Žerar de Nerval) na Bodlerov simbolizam, odnosno difuziju njegovog uticaja na pjesničke nasljednike (Verlen, Rembo, Malarme, Apoliner, Valeri, Bonfoa). 3. Objašnjava dominantne karakteristike Bodlerove poetike (estetika zla, sinestezija, ontološka, fizička, društvena podloga splina, «mundus muliebris», dualizam sna i jave, pada i uzvinuća, božanskog i satanskog). 4. Autonomno ili nadgledano prevodi i tumači odlomke iz obaveznog Bodlerovog opusa (Cvijeće zla, Male pjesme u prozi, Vještački rajevi), prepoznaje filozofsko-društveni-umjetnički kontekst, uz vrlo dobru interakciju na francuskom jeziku (usmenu ili pismenu). 5. Samostalno ili u paru prezentira (usmeno ili pismeno) seminarski ili diplomski rad iz moderne poezije, razvijajući sposobnost naučnog pristupa i specijalističke obrade teme, uz korišćenje informacionih tehnologija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA NIKČEVIĆ-GLOMAZIĆ