Studijski program

Nivo studija: DOKTORSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Nakon sticanja diplome doktorskih studija student može da obavlja poslove nastavničkog i naučno-istražiivačkog rada na univerzitetima i naučno-istraživačkog rada u naučno-istraživačkim institucijama, a u oblasti usmjerenja. Može da radi na najsloženijim razvojnim projektima, studijama, planovima i ekspertizama. Može da obavlja najsloženije poslove u građevinarstvu iz oblasti usmjerenja i to da: planira, projektuje, vrši reviziju projekta, vrši nadzor nad izvođenjem radova, upravlja, rukovodi, kontroliše kvalitet, vrši tehnički prijem objekata, ispitivanja materijala i konstrukcija, radi u organima uprave na poslovima vezanim za građenje, prati i primjenjuje savremene metode u građevinarstvu.