Univerzitet Crne Gore obezbjeđuje sistematski pregled i dodatno zdravstveno osiguranje za sve zaposlene 

Univerzitet Crne Gore je, na inicijativu rektora prof. dr Vladimira Božovića, omogućio za preko 1000 zaposlenih besplatno korišćenje usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja — sistematski pregled i vanbolničko liječenje u širokoj mreži privatnih medicinskih ustanova. „Svaki zaposleni Univerziteta Crne Gore predstavlja bitnu kariku u podršci razvojnog puta budućih generacija. Stoga, menadžment Univerziteta ima važan zadatak u stvaranju kvalitetne i stimulativne atmosfere za rad svih na Univerzitetu Crne Gore. Razumijemo da je svaki zaposleni, a posebno zadovoljan zaposleni, najbolji ambasador našeg univerziteta“, kazao je rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović.  Za svakog zaposlenog, na godišnjoj osnovi, pored redovnog sistematskog pregleda, data je mogućnost i vanbolničkog liječenja u slučaju potrebe, sa gornjim limitom od 1000 eura. Zaposleni će moći da koriste zdravstveno...