Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

Rezultati nakon drugog termina završnog ispita u januarskom roku

MAŠINSKE INSTALACIJA ispit 25.01.2023 - 26.01.2023 11:02

287 sjednica Vijeća

286 sjednica Vijeća

285 sjednica Vijeća