Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

Rezultati popravnog završnog ispita - geodezija - 2021/22

Rezultati završnog održanog 23.06.2022.

Rezultati završnog ispita - 25.06.2022 17:59

Rezultati završnog ispita - 23.06.2022 23:27

Rezultati, završni ispit, redovni rok

Rezultati posle završnog- 10.06.2022 20:50

270 sjednica Vijeća

269 sjednica Vijeća

268 sjednica Vijeća