Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

Rezultati nakon drugog termina provjere znanja u septembarskom ispitnom roku

Rezultati nakon drugog termina polaganja u septembarskom roku

306 sjednica vijeća

305 sjednica Vijeća

304 sjednica Vijeća