Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

Rezultati popravnog završnog ispita - Geodezija - 2023/24

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

328 sjednica Vijeća

327 sjednica Vijeća

326 sjednica Vijeća