Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

KS2 CiDK - Osnovne informacije o predmetu, plan rada i semestarski rad - 2022/23. god.

SK - početak nastave u studijskoj 2022/23. god.

KS2 CiDK - početak nastave u studijskoj 2022/23. god.

Pregled radova

Dodatni usmeni ispit - 23.09.2022 11:34

275 sjednica Vijeća

274 sjednica Vijeća

273 sjednica Vijeća