Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

Termin II kolokvijuma

Rezultati testa II

Rezultati drugog kolokvijuma - Geodezija - 2021/22

Plan preostalih obaveza i tabela sa do sada stečenim bodovima

Nova objava - 23.05.2022 20:34

Rezultati testa I

269 sjednica Vijeća

268 sjednica Vijeća

267 sjednica Vijeća