Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

Raspored za polaganje kolokvijuma iz Mašinskih instalacija

Bodovno stanje nakon izrade popravka prvog kolokvijuma iz elektrotehničkih instalacija

KS2 CiDK - teme za grupne prezentacije - 4. i 5. zadatak iz semestarskog rada

Bodovno stanje nakon izrade prvog kolokvijuma iz elektrotehničkih instalacija

Raspored grupa za izradu Prvog kolokvijuma - 26.10.2022 11:29

Grupe za obilaske objekata - 25.10.2022 09:21

280 sjednica Vijeća

279 sjednica Vieća

278 sjednica Vijeća