Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

Rezultati popravnog završnog nakon usmenog ispita od 9.07.2022.

Konačni rezultati - Konstruktivni sistemi I - 08.07.2022 16:13

Rezultati popravnog završnog od 7.07.2022.

Rezultati, popravni završni ispit, predlog ocjena

Razultati popravnog ispita - 04.07.2022 23:02

Rezultati popravnog završnog ispita - geodezija - 2021/22

272 sjednica Vijeća

271 sjednica Vijeća

270 sjednica Vijeća