Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

Rezultati nakon polaganja dijela Otpornost materijala

Način polaganja u junskom ispitnom roku

322 sjednica Vijeća

321 sjednica Vijeća

320 sjednica Vijeća