Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

KS2 CiDK - početak nastave u studijskoj 2022/23. god.

Pregled radova

Dodatni usmeni ispit - 23.09.2022 11:34

Dodatni usmeni ispit - 23.09.2022 10:35

Konačna evidencija osvojenih bodova - 23.09.2022 08:28

275 sjednica Vijeća

274 sjednica Vijeća

273 sjednica Vijeća