Vježbe (07.04.2022)

Link za čas

III predavanje

Link za pristup

Rezulati nakon popravnog završnog ispita (konačne ocjene)

Rezultati popravnog ispita