Vježbe (07.04.2022)

Link za čas

III predavanje

Link za pristup

Rezultati popravnog ispita

Konačni rezultati