Vježbe (07.04.2022)

Link za čas

III predavanje

Link za pristup

Početak nastave

MzB- nastava prve sedmice