Vježbe (07.04.2022)

Link za čas

III predavanje

Link za pristup

Konačni rezultati

Rezultati završnog ispita u popravnom ispitnom roku