Prirodno-matematički fakultet, 28.04.2017

Otvoreni konkurs u okviru Akcije“Marija Sklodovska Kiri”Ministarstvo nauke i Univerzitet Crne Gore, u četvrtak 4. maja (13 – 15h), organizuju brifing – informativni događaj o otvorenom konkursu u okviru Akcija “Marija Sklodovska Kiri” koji je namijenjen iskusnijim istraživačima, postdoktorantima.

Individualni istraživački projekti iz ovog segmenta programa Horizont2020 imaju za cilj da opreme istraživače vještinama i međunarodnim iskustvom neophodnim za uspješnu karijeru, bilo u javnom ili privatnom sektoru. Mobilnost je moguća u okviru zemalja EU ili zemalja pridruženih programu a manji dio predviđenog budžeta izdvojen je za mobilnost izvan Evrope. Podržavaju se projekti iz svih oblasti nauke i naučnih disciplina, na teme koje predlažu sami istraživači i institucije domaćini u kojima će se realizovati projekat. Projekti traju od 12 – 24 mjeseca, a rok za podnošenje predloga je 14. septembar 2017. Program predviđa veoma atraktivne uslove rada i nadoknada za istraživače.

Pozivamo sve zainteresovane istraživače sa stečenim doktoratom koji žele da naprave kvalitativni iskorak u svojoj naučnoj karijeri da dođu na brifing događaj i detaljnije se informišu o uslovima i mogućnostima koje nude prestižne “Marija Sklodovska Kiri” stipendije.

Detaljnije o konkursu:
http://www.mna.gov.me/vijesti/171463/Otvoren-konkurs-za-stipendiranje-iskusnijih-istrazivaca-Akcije-Marija-Sklodovska-Kiri.html
Vodič za aplikante: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if_en.pdf

U prilogu možete naći agendu brifinga.

Dokumenti