PMF organizator međunarodne konferencije na temu fizike elementarnih čestica

12.09.2022


PMF organizator međunarodne konferencije na temu fizike elementarnih čestica

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore organizator je međunarodne konferencije Resummation, Evolution, Factorization 2022. (REF2022), koja će se održati od 31. oktobra do 4. novembra 2022.

Konferencija okuplja istraživače koji se bave fenomenologijom fizike čestica koja se zasniva na mjerljivim posljedicama postojanja fundametalnih čestica u prirodi i njihovih interakcija. U fokusu konferencije su fenomenološki modeli zasnovani na raspodjelama partona (kvarkova i gluona) po transverzalnim impulsima (TMD) i njihova povezanost sa Monte Karlo generatorima događaja kao i najnoviji eksperimentalni rezultati koji vode dobijanju ovih raspodjela na energijama raspoloživim na Velikom hadronskom sudaraču - LHC, HERA i budućim akceleratorima kao što je Sudarač elektrona i jona (Electron-Ion Collider - EIC).

Kao što je bio slučaj prethodne dvije godine, i ove godine konferencija će se održati u online formatu.

Konferencija će biti realizovana u okviru projekta "The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications" (akronim - STRONG 2020) iz programa HORIZON 2020 u kojem je jedan od partnera Univerzitet Crne Gore.

 

Za sva pitanja u vezi sa konferencijom možete se obratiti prof. Nataša Raičević koja predsjedava organizacionim odborom (natasar@ucg.ac.me).

 

Više informacija dostupno je na linku:

https://indico.desy.de/event/32950/

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 259


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.